Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelukkig zal maken ?" Hierop richt zich nu zijn onderzoek: „I revolved it in my haert, to excite the powers of my body, and, my haert guiding wisely, also, to seize upon folly until I should discover what is this good for the sons of men, which they may do under the haevens throughout the number of the days of their life."

Een belangrijke steun voor zijn hypothese meent Tyler te vinden in het feit, dat beide zinsneden ook taalkundig nauw met elkander samenhangen :

dinh 'ja1? aiu is volgens hem de vertaling van dvdQUinipov ayu&ov : cn"n 'O' 1BDO van iw (tim rtXtim, terwijl iüjv -wn een gebrekkige Hebreeuwsche overzetting zou zijn van 't Grieksche ivtQyua.

Ik kom nu tot de bezwaren, die tegen Tylers meening bestaan. Hij vertaalt 2 : 36 : „Until I should discover,

what is this good " Was deze vertaling juist,

dan zou het zeker zijn, dat Prediker hier op een' bepaalde opvatting omtrent het hoogste goed zinspeelt. Tylers vertaling is echter niet te verdedigen. Men vertale: „Totdat ik zien zou, wat goed is voor

de menschenkinderen om te doen " Prediker

wil zich eens overgeven aan de dwaasheid, zonder echter het hoofd te verliezen, om zoo te onderzoeken, of dit misschien ook de weg zou kunnen zijn, die de mensch moet inslaan. Men gevoelt, dat de taalkundige parallelen nu ook hunne beteekenis verloren hebben. Ze hadden trouwens ook op zich zelve niet meer dan den schijn voor zich. „Goed voorde men-

Sluiten