Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boek Prediker steeds meer een Hellenistisch geschrift begonnen te zien, volle instemming vond. Ook andere geleerden echter, die van het innerlijk contact van den Joodschen Wijze met de Grieksche cultuur niet veel wilden weten, hebben verschillende der door Zirkel genoemde Graecismen als juist erkend.

Het komt mij echter voor, dat dit aantal, 't welk men in alle nieuwere commentaren opgesomd vindt, nog aanmerkelijk moet worden besnoeid. Ik laat hier de meest erkende Graecismen volgen en zal trachten aan te toonen, dat de verschillende geleerden ook bij de grammatische exegese, zelf al te zeer onder invloed van den Griekschen Geest hebben gestaan. In het boek Prediker komt eenmaal voor de uitdrukking miu cv *), 't welk daar dezelfde beteekenis kan hebben, als het Grieksche — geluk —.

Het is mogelijk, dat de schrijver hier vertaald Grieksch geeft; maar deze onderstelling is niet noodig. 't Is waar, elders gebruikt hij ter aanduiding van een' begrensden tijd het woord ny 2); dat hij zich echter, in plaats daarvan, hier van 't woord ov bedient, behoeft geen bepaalde oorzaak te hebben. Bovendien staat roiu cv tegenover nin cv. Nu moeten we het laatste vertalen door „ongeluksdag" of „dag van tegenspoed", maar dan ook het eerste door „geluksdag" of „dag van voorspoed" en niet door „geluk" alleen.

Pred. 7 : 14.

») Cf. 3 : 1-8.

Sluiten