Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aldus met zijn' eigen woorden weer: „Pflege deine eigene Quelle, trinke Wasser aus dem eigenen Brunnen, und lasse es weit hinausfliessen; doch bleibe diese Quelle dein Eigentum und der Fremde soll sie nicht in den Besitz bekommen, soll nicht Herr derselbenan deiner Statt werden, was notwendig eintreten muss, wenn du das Weib deiner Jugend verlassest und dich bei der Fremden verlierst."

Fr. maakt zich met zijn' vrije vertaling van de moelijkheden af. Vers 17 moet vertaald worden: „Laten zij (n.1. de bronnen en waterbeken, waarvan pas gezegd is, dat de bezitter ze maar op de straten en pleinen moet laten vloeien) uw eigendom alleen zijn en niet behooren aan vreemdelingen met u." Wanneer we zoo lezen en niet onze eigen gedachten aan den schrijver opdringen, dan blijkt ook Fr.s allegorische interpretatie ons niet uit de moeielijkheden te helpen. De eenvoudige conjectuur op grond van de LXX schijnt me het meest voor de hand te liggen.

Na Fr's hypothese aan taal en gedachteninhoud van de voor ons liggende pericopen te hebben getoetst, hebben wij ten slotte nog stil te staan bij zijn beroep op de oude exegeten en de Alexandrijnsche vertaling. #Da haben" zegt hij „die altesten Schriftausleger des Talmud und die ersten Kirchenlehrer richtiger gelesen. Der erstere sieht in dem Fremden Weibe die Haresie (Minuth); letztere die berückende griechische Bildung, was ja aufdasselbe herauskommt."

Nu is bekend, dat mannen als Clemens en Origenes

Sluiten