Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit moet ons bij de aanvaarding van Fr.'s resulaten voorzichtig maken. Wij hebben n.1. niet te doen met een' geleerde, die met wetenschappelijke onpartijdigheid wikt en weegt; Friedlander is te zeer met zijn' eigen ontdekking ingenomen, om den weg voor andere mogelijkheden open te houden.x)

Na deze korte karakteristiek van het voor ons liggende boek, wil ik het resultaat meedeelen, waartoe de schrijver door zijn onderzoek is gekomen.

Volgens hem dateeren al onze psalmen en de geheele Wijsheidslitteratuur uit de periode, die volgt op de overwinningen van Alexander den Groote, en dankt deze litteratuurgroep haar ontstaan aan den krachtigen, deels tot reactie, deels tot vernieuwing dringenden invloed der Westersche cultuur op de geestelijke schatten van het Jodendom.

Hoe Fr. zich dien invloed denkt, maken we ons het best met zijn' eigen woorden duidelijk. „Das Auftauchen" zegt hij „dieses neuen (i.c. griechischen) Geistes auf jüdischem Boden signalisieren zum ersten Mal die Psalmen, in welchem die „Frommen" die grösste Gefahr für den alten Glauben erblicken, und daher die Neuerer, die „Gottlosen" mit allen ihnen zu gebote stehenden Macht bekampfen. Freilich vergebens. Anders die dichter der Spruchweisheit. Sie verhalten sich keineswegs schroff ablehnend gegen die neue Richtung, sie assimilieren sich ihr vielmehr,

Men leze de recensie van Fr.'s boek in de Theol. Stud., door Prof. Wildeboer.

Sluiten