Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich hier blijkbaar in haar edelste gedaante. Wel ontziet Job zich niet, den hemel te bestormen en God zei ven ter verantwoording te roepen, maar hij is toch een man, die met allen ernst naar waarheid zoekt. De waarheid ligt echter in het midden; de drie „vrienden" worden in 't ongelijk gesteld, maar ook de onstuimige Job wordt tot de orde geroepen.

Men gevoelt deze opvatting van Friedlander is waard overdacht te worden. Ze geeft ons tal van nieuwe gezichtspunten bij de beoordeeling van een' belangrijke litteratuurgroep en ze werpt, wanneer ze juist is, een helder licht op een' periode van de geschiedenis, die tot dusverre in het duister was gehuld.

Wij willen in de eerste plaats stilstaan bij 't geen Friedlander zegt omtrent:

De Psslmen.

Ze liggen, strikt genomen, wel buiten den grens van ons onderzoek; maar wij kunnen er, terwille van de juiste beoordeeling van Fr.'s studie, moeielijk van zwijgen.

Dat ons Psalmboek van na-exilischen oorsprong is, wordt steeds meer door de vakgeleerden toegestemd; men vraagt nog slechts, in hoeverre ook voor-exilische liederen in dezen bundel kunnen opgenomen zijn. Ik geloof echter, dat Fr., die alle psalmen in en na de periode der Grieksche overheersching dateert, met zijn' meening tot dusverre alleen staat.

De psalmen, zij het dan ook niet onmiddellijk, onder

Sluiten