Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zu lassen und in ihr unterzugehen. Da wo die Gefahr des überwucherns der weltlichen Philosofie zu drohen anfing, wo zu besorgen stand, dass der Mosaïsche Gedanke ihr unterliegen könnte, da traten sie in energische Opposition gegen dieselbe und bekampften sie mit aller Macht, die Schaden und Gefahren aufdeckend, welche die berïlckende fremde Kultur in ihrem Gefolge fflhrt."

Wy hebben reeds gezien, dat Fr. ten onrechte in Spr. 1—9 direkte sporen van Griekschen invloed meent te kunnen aanwijzen. De „vreemde vrouw" is geen hypostaseering van de Grieksche filosofie, en de „Wijsheid" heeft niets te maken met de latere Alexandrijnsche hypostasenleer.

Welke grond bestaat er dan nog, om het Spreukenboek te beschouwen als een product van den JoodschGriekschen Geest? Natuurlijk, dat Fr. wijst op den sterk universalistischen trek; deze toch valt inderdaad iederen lezer van de Wijsheidsgeschriften terstond op. De Wijsheid spreekt niet tot den Israeliet, maar tot den mensch in het algemeen; zij omvat allen met gelijke liefde, kan door ieder worden gevonden en inspireert de koningen en rechters der aarde. De historie van het volk, waarin Jahwe zijn' daden van liefde en gerechtigheid openbaarde, wordt zoo goed als geheel veronachtzaamd. Blijkbaar leven de Wijzen niet met hun' geest in Israel's verleden en putten zij uit de heilsfeiten, waaraan de geschiedenis van dit volk zoo rijk is, geen kracht voor hun persoonlijk

Sluiten