Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

algemeen onderzoek van ons geschrift zal worden bevestigd. Immers het boek Prediker is een eenling in de gansche O. Tische litteratuur. Zelfs wie een tijdlang bij de overige Wijzen ter schole heeft gegaan, wordt eigenaardig verrast, wanneer hij luistert naar den Prediker. Het is, alsof hij het gewijde gebied plotseling heeft verlaten

Vanwaar deze andere geest? Friedlander zegt hiervan het volgende: „Da wo die Juden in der griechischen Diaspora, wie dies schon aus PseudoSalomo hervorleuchtet, von dem Geiste der herrschend gewordenen platonischen Philosofie sich durchdringen, ihren Mosaïsmus von ihm befruchten und verjüngen zu lassen anfangen, hat in Palestina dieser selbe griechische Geist, nachdem er hier den nach den Zeiten Ezras und Nehemias dahinwelkenden Lebensbaum des jüdischen Volkes zur Hervorbringung neuer kraftiger Blüten befruchtet hatte, eine Verwilderung der Sitten herbeigeführt, wie sie uns gegen Ende des dritten Jahrhunderts in den Zeiten des Koheleth und in noch grauenerregender Gestalt in jenen des Antiochus Epiphanes entgegentritt."

Uit het boek Prediker spreekt dus volgens Fr. de Palestijnsch-Hellenistische geest van het laatst der 3de eeuw. Het geeft ons volgens hem een' blik in de periode van diep verval, waarin het Joodsch Hellenisme na zijn' korten bloeitijd begon weg te zinken.

Het is mogelijk, dat Fr. gelijk heeft, maar men

Sluiten