Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevoelt, zijn' argumentatie is te algemeen, om afdoende te kunnen heeten, en waar ze nu overigens in het boek Prediker geen' steun vindt, daar ligt het voor de hand, dat we eens onderzoeken, of de oplossing van het raadsel niet dichter bij huis te vinden is.

Wat betreft de algemeene tijdsomstandigheden, waaronder het boek ontstaan is, kunnen we alleen dit zeggen : Het was een tijd, waarin de fundamenten van het geestelijk leven, die de eeuwen hadden getrotseerd, werden getoetst en ondeugdelijk bevonden. Nu hebben we gezien, dat deze crisis in het leven der gemeente niet door de inwerking eener vreemde cultuur is ontstaan; in het Jodendom zelf waren de kiemen aanwezig, die bij verdere ontwikkeling voor het geloof der gemeente gevaarlijk moesten worden. Als een steeds ernstiger dreigend gevaar hebben we leeren kennen de kritiek op het vergeldingsdogma. Hier werd het Joodsche geloof in zijn' hartader aangetast. Wie zich hiervan wil overtuigen, leze het Psalmboek en het boek Job. Met dit probleem der rechtvaardige vergelding zit ook onze Prediker te tobben. Besluiteloos dobbert zijn onzekere geest tusschen het oude en het nieuwe. Nu eens spreekt hij zijne overtuiging uit met de beslistheid van een Job _ geen verschil is er in het lot van wijzen en dwazen ja soms gaat h« nog een' stap verder en stelt den mensch met het dier gelijk; maar dit is alles bij den schrijver slechts een' ingeving van het oogenblik ; onder den indruk van de werkelijkheid

Sluiten