Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V.

De profetische eschatologie is niet van zuiver Israëlitischen oorsprong.

VI.

Wij begrijpen de Profeten het best, wanneer we uitgaan van de gedachte, dat zij „zieners" zijn geweest.

VII.

Het is onjuist, het boek Prediker te beoordeelen naar den maatstaf van onze logica.

VIII.

Ten onrechte zegt Prof. Bolland (Het eerste Evangelie in het licht der oude gegevens), dat het eerste evangelie doortrokken is van den Philonischen geest.

IX.

In de eerste hoofdstukken van het Johannesevangelie wordt nog gepolemiseerd tegen een godsdienstige secte, die Johannes den Dooper als den Messias vereerde.

Sluiten