Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de uitroeiing van het object van de jacht, van het wild „rein chrematistisch vom Standpunkte des ganzen Volkes betrachtet, fiir hohe Kulturstufen wirklich ein Schade zu nennen ist" ').

De groote fout, waarin zij vervallen, die het bestaan van het wild in het algemeen schadelijk voor de volkswelvaart noemen, is de grove generaliseering, waarop zij hunne meening opbouwen. Het wild brengt schade toe aan den landbouw8); wie zou het willen ontkennen? Het leeft, om de volksuitdrukking te gebruiken, niet van den wind. Maar dat neemt niet weg, dat de hoegrootheid der schadetoebrenging door de onderscheidene wildsoorten, niet over één kam mag geschoren worden 3). In het bijzonder springt dit in het oog, indien men de klachten beschouwt, die rechtstreeks uit den boezem der landbouwende bevolking voortspruiten. Bijna nooit wordt daarin geklaagd over wildschade in het algemeen, maar steeds over schade door bepaalde wildsoorten, in het bijzonder konijnen4) en fazanten5), toegebracht. Reeds in

1) W. R o sc her, Nationaloekonomik des Ackerbaues und der verwandten Urproduktionen (1875), bl. 552. Verg. Dr. A. Schwappacli, Forstpolitik, Jagd- und Fischereipolitik, in Hand-und Lehrbnch der Staatswissenschaften herausgegeben von Kuno Frankenstein (1894), bl. 304 en 305.

2) Volgens R. J. Schimmelpenninck, Dissertatio historicojuridica inauguralis (Leiden 1845), bl. 16jis. 24 en 61 brengt niets meer schade toe aan den landbouw dan het wild en de jacht, „ut experientia docet." Verg. A. J. de Geus, Jachtrecht en jachtwet (Acad. Pr. Leiden 1871), bl 41—43 en J. B. van Houten, Eenige beschouwingen over het jachtrecht (Acad. Pr. Amsterdam 1891), bl. 121 vlg.

3) Verg. Mr. C. J. Sickesz, Praeadvies in de Nederlandsche Juristen-vereeniging 1892, bl. 66 en 67.

4) De thans geldende Nederlandsche jachtwet rangschikt het konijn niet onder het wild, maar onder het schadelijke gedierte. Sedert 1857 zijn de beschouwingen te dien opzichte geheel veranderd en in eene nieuwe jachtrechtregeling behoort het konijn dan ook eene plaats onder het wild te vinden

5) Ook Dr. A. Resemansin Katholiek Sociaal Weekblad, Jaar-

Sluiten