Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

thans nog vele elanden voor en neemt hun aantal zelfs toe'). Volgens de officieele statistieken werden in Norrbotten in 1900 nog 202 elanden gedood. Dat neemt echter niet weg, dat hun aantal in verschillende Zweedsche districten merkbaar achteruitgaat. Te verwonderen is dit geenszins. Vooral de groote dieren, zooals o. a. de eland, behoeven, om in hun onderhoud te voorzien, groote uitgestrekte velden, waar zij genoeg voedsel kunnen vinden. Bij den voortgang der cultuur komen zij natuurlijk het eerst in het gedrang. De ontwikkeling van de maatschappij heeft zoodoende de strekking om den wildstand langzaam maar zeker te verminderen en ook met dien factor zal de wetgever, die zijne regeling opbouwt op het nut van het behoud van een matigen wildstand, ongetwijfeld rekening moeten houden.

1) Verg. G-ustav 8 u n d b ii r g, La Suède, son peuple et son industrie. Exposé historique et statistique publié par ordre du gouvernement (1900), tweede deel, bl. 171.

Sluiten