Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L o m b a r d ij e '), Venetië8), Parma5), Toscane4), den Kerkelijken S t a a ts) en Napels en Sicilië6). Het vraagstuk van de jachtgerechtigdheid op particulieren grond van derden behoort in Italië tot een der meest ingewikkelde, zoowel door de verscheidenheid der bepalingen, nagelaten door de oude staten en die tot nog toe hare kracht behouden hebben, als wegens de verscheidenheid der uitspraken van de administratie en de rechtelijke macht.

Ook in de wetten dezer staten is als beginsel op den voorgrond gesteld, dat het geheele territoir één publiek jachtveld vormt. Ieder, die persoonlijk tot de jacht gerechtigd is, mag het geheele gebied afjagen, zonder dat hij zich aan de afscheidingen tusschen de verschillende terreinen behoeft te storen. Door deze wetten worden echter ook uitzonderingen op het publieke jachtveld toegelaten, worden privatieve jachten erkend, waar derden niet mogen jagen dan met toestemming — in Piëmont en Sardinië zelfs met schriftelijke toestemming — van den eigenaar. In de eerste plaats worden als privatieve jachten beschouwd de van de omgevende gronden geheel afgesloten terreinen; deze eisch van afsluiting, van te zijn chiuso, is in de onderscheidene wetten meer of minder uitgewerkt7). Ook niet van de om-

1) Decreto, 21 settembre 1805, artt. 3, 8. 5° en 9.

2) Decreto, 21 settembre 1805, artt. 3, 8. 5° en 9.

3) Risoluzioni sovrane riguardanti la caccia, 1 settembre 1824, artt. 1. 2°, 2 en 6.

41» Decreto in materia di caccia e di ancupio, 3 luglio 1856, art. 2.

5) Editto, 10 luglio 1826, artt. 9—19 en Notificazione dell'eminentissimo e reverendissimo signore Griacomo card. Giustiniani, Camerlengo di S. R. Chiesa, pubblicata li 14 agosto 1839, sopra le caccie, artt. 9—18.

6) Legge sulle Foreste de' 18 ottobre 1819, art. 151.

7) Piëmont en Sardinië: terreni. . .. chiusi con muri, con siepi, o con altro riparo qualunque (art. 2 Regie Patenti 1836).

Lombardije en Venetië: fondo . .. . cinto d'ogni parte con ripari

Sluiten