Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geving afgesloten gronden worden evenwel in verschillende wetten (Piëmont, Sardinië, Lombardije, Venetië, Toscane en den Kerkelijken Staat), onder gegeven omstandigheden onttrokken aan het publieke jachtveld en gemaakt tot privatieve jachten. Het criterium van deze uitzonderingsbepaling vormen de belangen van den landbouw. Ten behoeve van de cultuur worden in deze wetten bebouwde gronden in het algemeen of met bepaalde soorten van vruchten bebouwde gronden aan het publieke jachtveld onttrokken. In de Toscaansche wet (artikel 2 § 2a) wordt de uitzonderingsbepaling in het belang van den landbouw zelfs uitgebreid tot gronden, die, hoewel zelf onbebouwd of reeds van hun oogst ontdaan, van alle zijden door bebouwde gronden zijn omgeven („nei fondi spogliati e costantemente sodi, è vietata la caccia e 1'aucupio senza il consenso del proprietario quando si tratti di fondi .... circondati per ogni parte da terreni colti").

Bij de Regie lettere patenti van 1844 (art. 5) worden in Piëmont en Sardinië van het publieke jachtveld eveneens uitgezonderd de vijvers en meren, in eigendom toebehoorende aan staat, gemeenten of particulieren.

tali che dimostrino manifestamente 1'intenzione del proprietario d'impedirne 1'ingresso costantemente non solo alle bestie, ma ancora alle persone. (art. 9 Decreto 1805).

Parma: fondo .... cinto da ogni parte con muri, o siepi, o ripari tali che dimostrano manifestamente 1'intenzione del proprietario d'impedire 1'ingresso non solo a' bestiami, ma ancora alle persone. (art. 6 Risoluzione 1824).

Toscane: fondi chiusi o cinti da muri, siepi, stecconati, o palancati. (art. 2 § 2 a Decreto 1856).

Kerkelijke Staat: siepi, staccionate e ripari costrntti in modo, cheimpediscano realmente d'ogni maniera 1'ingresso non solo alle bestie, ma anche agli uomini. (art. 10 Editto 1826).

Napels en Sicilië: fondi chiusi da mura fabbricate o da mura a secco, da siepe, da fossato o da riparo di terra che giunga a palmi cinque. (art. 151, 20. Legge 1819).

Sluiten