Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

riserva o bandita." Degeen, die zijne gronden wil maken tot eene privatieve jacht overeenkomstig artikel 40, moet daarvan kennis geven aan het provinciaal bestuur en eene retributie van 10 centesimi per H. A. betalen. Na de voldoening dezer retributie worden de gronden opgenomen in het provinciaal blad. Bovendien moet de eigenaar eener privatieve jacht deze doen afzetten met palen, gesteld op afstanden, nader bij besluit te bepalen, en met een opschrift, waaruit het voorbehouden van de jacht door den eigenaar van den grond blijkt.

§ 2. Het grondeigendoms-jachtrecht-stelsel.

Het grondeigendoms-jachtrecht-stelsel — de naam duidt het reeds reeds aan — is dat stelsel, waarbij het zakelijke jachtrecht — het persoonlijke wordt eerst verkregen door de jachtacte — inhaerent is aan den eigendom van den grond'). Reeds in het Oud-Ge rmaansche recht

1) De meeste schrijvers huldigen de opvatting, m. i. terecht, dat de grondeigenaar krachtens zijn eigendomsrecht tot jagen op zijn grond

gerechtigd is, dat „die Benutznng eines Grundstückes znm Jagen ist

eine Benutznng zu der das Eigentum ermiichtigt." C. Maenner, Pas Jagdrecht der Pfalz nebst den Bestimmungen über den Schutz von Yögeln (1902), hl. 122a. Zoo ook alle bekende schrijvers over burgerlijk recht in het algemeen. Anders Wirschinger, Das Jagdrecht des Künigreichs Bayern, bl. 28, die het jachtrecht „eine Zugehörung des Grundeigenthums" noemt en Dr. Ernst Bruck, Die Jagd- und Vogelschutz-Gesetzgebung in Elzass-Lothringen (1907), bl. 1. „Das Jagdrecht ist ein selbstandiges Recht gegenüber dem Eigentum an dem Grundstück, auf dem es ausgeübt wird. Es gehort nicht zu der Eülle der Rechte, die in dem Eigentum liegen, sondern es ist ein Plus, ein Attribut des Eigentums (jus domini). Ware das Jagdrecht ein Bestandteil der Eigentumsbefngnisse, ein Ausfluss des Eigentums (jus dominii; droit inhérent au droit de propriété), so ware die Jagdbeute Eigentumsnutzung (Erzeugnis des Grundstücks), die nach den allgemeinen Grundsatzen über den Erwerb von Erzeugnissen erworben werden wiirde. Thatsachlich ist aber die Jagdbeute Frucht der Aneignung."

Sluiten