Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

unde sine bracken solen up gevangen syn, unrle sine hunde gekoppelet. Jaget en man en wilt buten deme vorste, unde volgent yme die hunde bynnen den vorst, die man mut wol volgen, so dat he nicht ne blasé noch die hunde nicht ne grute, unde ne missedut dar nicht an, of he san dat wilt veit; sinen hunden mut he wol wederrupen" J).

In verschillende deelen van hun uitgestrekt gebied hadden de Frankische koningen foresten. Ten einde een centraal toezicht op den goeden toestand der foresten en het zich daarin bevindende wild mogelijk te maken (het bijzondere toezicht was opgedragen aan „forestarii", die behoorden tot de „ministeriales" en volgens artikel 10 van het Capitulare de villis een „mansum" hadden), wei d het bekende instituut der „missi", dat onder Karei den Grooten eene zoo groote uitbreiding en volledige organisatie had gekregen, ook hiervoor gebruikt. Bij het bereizen van de verschillende deelen van het wereldrijk, dat Karei onder zijn scepter had weten te vereenigen, hadden de missi, die immers vrij waren van locale invloeden, middelen te beramen, hoe het best toezicht op de foresten kon worden gehouden (Capitulare Missorum van 819 ') en een later capitulare van 820 3)).

Ik zeide boven, dat ook na den tijd der volksrechten nog het furtum-begrip zich uitstrekt over wild, en het beste bewijs daarvoor vinden wij in artikel 39 van het Capitulare Missorum Generale van het begin van 802, waarin het heet „Ut in forestes nostras feramina nostra nemine furare audeat, quod jam multis vicibus lieri contradiximus: etnunciterum banniavimus firmiter, ut nemo amplius faciat, sicut fidelitatem nobis promissa unusquisque conservare cupiat, ita sibi caveat." De jachtpassie schijnt den Germanen evenwel te zeer in het bloed te hebben gezeten, dan dat zij niet nu en dan, en waar-

1) Uiig. Homeyer, bl. 112.

2) Art. 22. Boretius, t. a. p. I, bl. 288.

3j Art. 3. Boretius, t. a. p. I, bl. 314.

Sluiten