Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verwachten en het jachtrecht ontaardde overal in een doodingsrecht. Zelfs in landen, die zoo rijk zijn aan wild als de Noorsche Rijken, Rusland en Frankrijk, deden zich en doen zich nog steeds de nadeelen van het bij hen geldende stelsel gevoelen en nog zooveel te meer in de Zuid-Europeesche Staten, die van nature met een minder overvloedigen wildstand bedacht zijn. Dien gestadigen achteruitgang van den wildstand wilden de Duitsche en Oosten rij ksche wetgevers tegengaan en het middel, dat zij daartoe aangrepen, was eene verandering in het stelsel van jachtgerechtigdheid.

In eene welsprekende circulaire van 15 Januari 1903, gericht tot de prefecten in de onderscheidene departementen der Republiek, legde de Fransche Minister van Landbouw, M. L. Mougeot, de nadeelen uiteen, die verbonden waren aan het grondeigendoms-jachtrecht-stelsel. „A cette heure," zegt de Minister in deze circulaire, „les forèts se dépeuplent, le lièvre et le chevreuil s'y font de plus en plus rares. La situation s'aggrave également dans les plaines: la perdrix, la caille, le lièvre, etc., harcelés, traqués sans rémission par des chasseurs imprévoyants tendent a disparaitre. Déja certaines espèces de gibier ne se voient plus dans notre pays et d'autres n'existeraient bientöt plus. On peut afiïrmer, sans crainte d'être taxé d'un pessimisme exagéré, que, a la fagon dont vont les choses, la chasse, dans moins d'un demi-siècle ne serait plus possible en France. On ne trouverait plus de gibier que dans quelques rares parties de notre territoire, oü la chasse resterait le privilège des favorisés de la fortune." Met deze toestanden voor oogen, kon het niets anders, of men moest naar middelen omzien, om te komen tot eene verbetering van den wildstand, althans voor zoover het de wildsoorten betrof „qui ne sont pas nuisibles a 1'agriculture." De groote vraag is daarbij echter de wijze waarop. Het antwoord, dat de Minister daarop in zijne circulaire geeft, luidt in de eerste plaats zuiver negatief: ,Je ne songe pas, pour 1'organisation des chasses,

Sluiten