Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Anders wordt de toestand evenwel in de kroonlanden Bukowina, Istrië, Krain, Salzburg, Stiermarken en T i r o 1') en in de Duitsche bondsstaten, Beieren'), de Hessische provinciën Starkenburg en Oberhessen3) (ook in het nieuwe, thans aanhangige Hessische ontwerp van wet), Saksen-Weimar4), Coburg5), Gotha, Schwarzburg-Rudolstadt6),

1) In Bukowina, Istrië, Krain, Salzburg en Tirol is nog steeds het „Kaiserliches Patent" van 7 Maart 1849 (R. Gr. B. Nr. 154) „wodurch die Ausiibung der Jagdgerechtigkeit geregelt wird" van kracht. Dit Patent is nader uitgewerkt in de „Yerordnung des Ministeriums des Innern" van 15 December 1852 „in Betreff der Ausübnng des Jagdrechtes. (R. G. B. Nr. 257)."

Het jachtrecht in Stiermarken wordt beheerscht door het „Jagdgesetz für das Herzogtum Steiermark" 21 September 1906. (L. Gr. u. V. B. 1907. Nr. 5).

2) Gesetz, die Ausiibung der Jagd betreffend. 30 Maart 1850 (G. B. Nr. 12.)

3) In de provinciën Starkenburg en Oberhessen geldt het „Gesetz, die Ausiibung der Jagd und Fischerei in den Prov'nzen Starkenburg und Oberhessen betreffend". 26 Juli 1848. (Reg. BI. Nr. 36). In Rheinhessen daarentegen is nog steeds de Verordnung der k.k. Oesterreichischen und k. Bayerischen gemeinschaftlichen Landesadministrations-Kommission van 21 September 1815 (Amtsblatt 1815, bl. 253) van kracht. De wet van 1848 gaat uit van het standpunt, dat het cultiveeren van een bovenmatigen wildstand moet worden voorkomen, terwyl daarentegen de verordening van 1815 tracht den algeheelen ondergang van den wildstand te voorkomen. Deze zoo verschillende stelsels tracht een thans aanhangig ontwerp van wet (XXXIII Landtag. Zweite Kammer der Stande des Grossherzogtums Hessen, 1905—1908. Drucksache N°. 414.) te verzoenen in eene uniforme regeling van het jachtrecht voor het geheele groothertogdom. In de praktijk zijn de beide stelsels reeds vrij dicht tot elkander genaderd door de wildschaderegeling.

4) Gesetz, die Aufhebung des Jagdrechts auf fremdem Grund und Boden betreffend. 6 Januari 1849 en eene aanvullingswet van 17 Mei 1853.

5) Gesetz, betreffend die Ausübung des Jagdrechts. 19 Juni 1907. (Ges. Samml. 1907. Nr. 17. — Reg. Bl. 49 Stück).

6) Gesetz, die Aufhebung des Jagdgerechtigkeit auf fremdem Grund-

Sluiten