Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bepaling bij het bestaan eener deugdelijke wildschade-regeling alle reden van bestaan miste. Het Herrenhaus, en bij nadere beslissing ook het Haus der Abgeordneten, vereenigden zich met deze zienswijze, zoodat de uitzonderingsbepaling ten slotte toch niet in de wet is gekomen. Algemeen eischt thans de Pruisische wet, dat de gemeentecomplexen in samenhang ten minste 75 H. A. groot moeten zijn.

In het bijzonder bij de XIII Kommission vond de bepaling van de minimum-oppervlakte-grens op 75 H. A. veel bijval. „Auf kleineren Gebieten könne die Jagd in erspriesslicher Weise nicht ausgeübt werden. Aus diesem Grunde, zugleich auch im Interesse der allgemeinen Sicherheit seien 75 H. A. das Mindestmass des zu Fordernden" ').

Op dezen zelfden basis: eene minimum-oppervlakte voor de gemeentelijke jachtcomplexen, gelijk aan die voor de privatieve jachten in engeren zin, stellen zich ook de jachtwetten van Bohemen (§4) G a 1 i c i ë a) (§ 10), G ö r zG r a d i s c a 3) (§ 14), Mahren4) (§ 13) O p p e r-0 o s t e nr ij k 5) (§ "13), en Silezië6) (§ 13), benevens die van de Duitsche bondsstaten B r u n s w ij k 7) (§3 lid 1), S a k s e nAltenburg8) (§ 4 lid I), Schwarzbur g-S o n d e r shausen9) (§ 4 lid 1) en Hamburg (§ 6 lid 2).

1) Bericht t. a. p. bl. 3.

2) Jagdgesetz für das Königreich Galizien und Lodomerien sammt dem Grossherzogthume Krakau. 5 Maart 1897. (L. Gr. B. Nr. 71).

3) Jagdgesetz für die gefürstete Grafschaft Görz und Gradisca. 15 Februari 1896. (L. G. B. Nr. 26).

4) Jagdgesetz für die Markgrafschaft Mahren. 20 December 1895. (L. G. B. 1896. Nr. 66).

5) Jagdgesetz für das Erzherzogthum Oesterreich ob der Enns. 13 Juli 1895. (L. G. B. 1896. Nr. 8).

6) Jagdgesetz für das Herzogtum Schlesien. 13 Januari 1903. (G. u. V. B. 1903. Nr. 42).

7) Gesetz über die Ausübung des Jagdrechtes. 16 April 1852. Nr. 23.

8) Jagdpolizeigesetz. 24 Februari 1854.

9) Gesetz über Ausübung der Jagd und Erstattung der Wildschüden. 17 Februari 1870. (Ges. Samml. 5 Stück. Nr. 20).

Sluiten