is toegevoegd aan uw favorieten.

Jachtrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geringe Ausgaben verursachen. Durch die Unterstellung dieser Teiche unter das allgemeine Recht würden die Eigentümer schwer geschiidigt werden" ').

De in de Elzas-Lotharingsche wet vastgestelde minimumoppervlakte, waaraan gronden moeten voldoen om als privatieve jachten eene bevoorrechte positie ten aanzien van het jachtrecht in te kunnen nemen, trekt bovendien de aandacht, doordat dat minimum zoo bij uitstek laag is2). Zooals uit de toelichting op het oorspronkelijke ontwerp van wet blijkt, lag dit ook geheel in dengedachtengang van den wetgever. IJverde de Lübecksche Senaat voor eene in vergelijking met andere wetten, buitengewoon hooge minimumoppervlakte, bij de samenstellers van de jachtwet in het Rijksland zat daarentegen het streven voor, om dat minimum zooveel mogelijk te drukken en aan zoovele grondeigenaren, als maar eenigszins, met behoud van de voordeelen van het complexenstelsel, mogelijk was, het privilege van de privatieve jacht te verschaffen. „Wenn in Elsass-Lothringen diese Flache auf fünfundzwanzig Hektar bestimmt ist," zoo luidt de toelichting, „so ist dieses geschehen, urn die Ausübung des Jagdrechtes nicht mehr zu beschranken, als durch die Natur der Sache geboten ist. Grundstücke unter fünfundzwanzig Hektar sind zu klein, als dass auf denselben — wenn nicht die Nachbargrundstücke hinzutreten — die Jagd ausgeïibt werden könnte, wahrend dieses auf Fliichen von mindestens fünfundzwanzig Hektar wohl müglich ist" s).

Om eigen jager te zijn is het evenwel — uit het wezen van het complexenstelsel volgt dit reeds — niet voldoende, dat men eigenaar is van gronden, die te zamen eene bepaalde

1) Yerg. Bruck, t. a. p. bl. 29.

2) Alleen in Wurtemberg is een lager minimum aangenomen (ruim 15 H. A.).

3) Verg. Bruck, t. a. p. bl. 29.