Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doen zij dit, dan moeten zij ook het gevolg aanvaarden, dat de jacht er moet blijven rusten: de bevoorrechte positie brengt voor hen geen recht tot uitoefening der jacht mede.

De Pruisische wet wijkt daarmede af van hare voorgangster, de jachtwet van 7 Maart 1850, die in haar § 2c bepaalde, dat op „Seen, auf zur Fischerei eingerichteten Teichen und auf solchen Insein, welche ein Besitztum bilden," de eigenaar met uitsluiting van ieder ander tot de uitoefening van de jacht gerechtigd zou zijn. De verandering, die de wet van 1907 te dien aanzien bracht, wordt in de Begriindung toegelicht met de woorden: „Soweit es sich um den Schutz der Fischereiberechtigten gegen den Schaden, der durch Wild an den Fischen verursacht werden kann, handelt, hat inzwischen das Fischereigesetz vom 30 Mai 1874 Vorsorge getroffen, indem es im § 45 den Fischereiberechtigten das Recht beilegt, die der Fischerei sclijidlichen Tiere (Fischottern, Taucher, Eisvögel, Reiher, Kormorane und Fischaare) allerdings ohne Anwendung der Schusswalfe zu toten oder zu fangen und für sich zu behalten. Ein weitergehender Schutz durch Einraumung des vollen Jagdrechts erscheint nicht erforderlich" Het bejagen van de vischvijvers door de pachters van het jachtcomplex kan evenwel storend op het bedrijf werken en daarom is thans zoowel in Pruisen als in Bremen aan den eigenaar het recht gegeven, om deze gronden uit te sluiten van de jachtcomplexen, tegen de verplichting om er de jacht te laten rusten. Deze bepaling is in de Pruisische wet gebleven, zooals zij in het oorspronkelijke ontwerp was neergelegd, ondanks het verzet van de XIII Kommission, die aan het voorschrift wilde toevoegen, „dass, wenn Schaden durch der Fischerei schadliche Tiere festgestellt sei und der Jagdpachter die Aufforderung der Jagdpolizeibehörde, für genïigenden Abschuss zu sorgen, nicht befolge, der Fischereiberechtigte selbst auf Antrag zur Vertilgung des Raubzeuges unter Gebrauch

1) Hans der Abg. t. a. p. Nr. 10, bl. 21.

Sluiten