Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toch voert zij aan : „Diese Einschrankung findet ihre Begründung in dem fortgesetzt steigenden Wert der Jagden und in ihrer Bedeutung als Einnahmequellen fur die GemeindenNicht nur die Gemeinde selbst, deren Jagd in sehr kleine Bezirke geteilt ist, wird hierunter zu leiden haben. sondern auch benachbarte Jagden werden geschadigt, wenn sich die Schiidigungen auch nicht sofort zeigen. Die Bildung kleine r er Bezirke als 300 Hektar wird deshalb nur dan zuzulassen sein, wenn besondere örtliche Verhaltnisse der V e rpachtung der Jagd in grössere Bezirke entgegenstehen"2). De verdeeling van het complex geschiedt volgens het ontwerp door de Gemeindevertretung.

Voor het oogenblik laat echter de in de provinciën Starkenburg en Oberhessen heerschende wet de mogelijkheid eener onbegrensde verdeeling van ieder gemeentelijk jachtcomplex in deelcomplexen toe. Ditzelfde stelsel wordt — zij het ook niet met zoovele woorden — gehuldigd in de jachtwet van B r e m e n (§ 7 lid 5).

Op een ander standpunt stellen zich evenwel de jachtwetten in de overige Duitsche Staten. De meeste wetten scheppen een verband tusschen de minimum-oppervlakte van de jachtcomplexen of de privatieve jachten eener- en die van de deelcomplexen anderzijds. Terwijl, zooals wij boven zagen, de jachtwetten van Beieren3), Baden4),

1) Verg. Bericht der XIII Kommission in Pruisen Hans der Abg. Nr. 322, bl. 19.

2) Drucksache t. a. p. bl. 22. — De spatieering is van mij.

3) De bepaling, waarbij de miniranm-oppervlakte van de deelcomplexen wordt vastgesteld op 240 Tagwerke, heeft ook betrekking op deelcomplexen in het hooggebergte.

4) S c h e n k e 1, t. a. p. bl. 40 is van oordeel, dat de 720 H. A., die een gemeentecomplex groot moet zijn, wil het gesplitst kunnen worden in deelcomplexen, moet berekend worden als gemeente-territoir in zijn geheel, zonder aftrek van de privatieve jachten. Deze opvatting

Sluiten