Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mers een jachtrecht, opgebouwd op dezen basis, brengt de mogelijkheid mede van eene onbegrensde uitbreiding van het jagerscorps, vooral door toevoer uit de groote steden; onder geen stelsel van jachtrecht bloeit het gilde der Zondagsjagers, waartoe in het bijzonder die groote steden haar contingent leveren, meer dan bij het publieke jachtveld.

Ongetwijfeld zou daartegen een correctief kunnen worden gevonden in het heffen van hooge recognities voor de uitgifte van jachtacten en in verscherpte jachtpolitiaire voorschriften: sterke uitbreiding der schoontijden, toestaan van de jacht slechts op bepaalde dagen der week en in elk geval verbod van jacht op de Zon- en algemeen erkende feestdagen, beperking in de keuze der jachtmiddelen enz. De verhooging van de kosten der jachtacten is echter een correctief, dat, indien het tot die hoogte geschiedt, dat het doel kan treilen, geene aanbeveling verdient. Zij brengt immers dit euvel mede, dat de Staat in dat geval de jacht maakt tot een genot, feitelijk voorbehouden aan de geldaristocratie. Zonder eenigen twijfel en met recht zou de wet dan voor ondemocratisch en onsociaal uitgekreten worden. Door eene sterke verhooging van de kosten der jachtacten toch ontneemt men aan de overgroote meerderheid der niet-grondbezittende leden der maatschappij en bovendien aan zeer vele grondbezitters, de mogelijkheid om de jacht uit te oefenen. Maar juist het feit, dat onder het publieke jachtveld-stelsel de jacht voor ieder, onafhankelijk of hij grondeigenaar is of niet, open staat, lokt velen in het stelsel aan. Indien nu de prijs der jachtacten aanmerkelijk wordt verhoogd, dan ontneemt men aan het publieke jachtveld-stelsel voor een groot deel zijne bekoring. Nog meer echter klemt het bezwaar van eene beperking van het jachtrecht tot enkele rneergegoeden, doordat de grondeigenaar, die zijn grond niet kan reserveeren en zelf ook geene acte kan bekostigen, dan gedwongen wordt de jacht daarop te dulden door die rneergegoeden, alleen omdat zij meergegoed

Sluiten