Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijkheid en wenschelijkheid, om in Frankrijk het Duitsche complexen-stelsel over te nemen, schreef: „Je ne songe pas, pour 1'organisation des chasses, a recourir a des mesures législatives empruntées a des nations voisines, qui ont produit, sans doute, d'excellents résultats, mais qui sont parfois bien sévères et qui ne sont pas en harmonie compléte avec nos moeurs démocratiques." Niet dus in harmonie met de geldende democratische beginselen, met den tijdgeest. Dit bezwaar werd ook geopperd in het Rapport fait au nom de la section centrale van de Belgische Kamer in de vergadering van 10 December 1880, naar aanleiding van de voorstellen van wet tot wijziging der toenmaals in België geldende jachtwet: „Sans méconnaitre qu'au point de vue oü se placent les partisans de la législation allemande certains avantages indiqués par eux soient réels, nous ne pensons pas que le pays puisse s'accommoder de pareils dispositions. Nos moeurs, les idéés que nous avons de la propriété répugnent profondément a un système qui repose sur une véritable expropriation. L'innovation serait antipathique, même pour ceux qui veulent que le gibier reste res nullius du droit commun."

Indien deze bezwaren voor Frankrijk en België gelden, doen zij zich, zij het ook misschien minder sterk, eveneens bij ons gevoelen. Het behoeft geen nader betoog — alle Duitsche en Oostenrijksche regelingen dragen er zoo duidelijk mogelijk den stempel van —, dat het complexen-stelsel een specifiek Duitsch karakter vertoont, dat het met zijne imperatieve voorschriften pasklaar is voor de toestanden, zooals zij zich bij onze oostelijke naburen voordoen. Daarmede is nu echter nog niet uitgesloten, dat ook buiten de Duitsche en Oostenrijksche grenzen haar invloed zich zou kunnen doen gevoelen. Alle voor- en nadeelen moeten in het bijzonder bij dit stelsel goed worden gewikt en gewogen, want het stelsel is van Duitschen oorsprong en bij eene jachtrechts-regeling heeft het Duitsche en Oostenrijksche cachet eene bijzondere waarde. Er is geen land ter wereld,

Sluiten