Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar de jacht reeds sinds overoude tijden een voorwerp van zoo buitengewone zorg, zoowel van de overheid als van de particulieren, is geweest, als juist in de Duitsche landen. Het jachtcomplexen-stelsel is daar een product van de geschiedenis, van eene jarenlange ontwikkeling van het jachtrecht; in de streken, waar het heeft wortel geschoten, mag het zich bovendien verheugen in eene groote populariteit.

Ongetwijfeld biedt het complexen-stelsel groote voordeelen aan en wel in de eerste plaats met betrekking tot de belangen van den wildstand. Bij het jachtcomplexen-stelsel ontbreken de beide grootste factoren, die een achteruitgang van den wildstand ten gevolge hebben. Vooreerst mist men onder dit stelsel dien overvloed van jagers, ook zonder grondbezit, die het publieke jachtveld-stelsel kenmerkt, en in de tweede plaats de kleine jachtperceelen, die het grondeigendoms-jachtrecht-stelsel medebrengt en waar het jachtrecht onweerstaanbaar tot een doodingsrecht wordt. Het essentieele toch van het jachtcomplexen-stelsel is, dat de jacht slechts wordt toegestaan op jachtterreinen, waarvan de oppervlakte voldoet aan de in de wet gestelde minimum-eischen, waarop eene economische uitoefening der jacht mogelijk is. De belangen van den wildstand komen daardoor in het complexen-stelsel veel beter tot hun recht dan onder een der beide andere systemen.

Het volksbelang en het individueele belang van den grondeigenaar worden zoo in het complexen-stelsel verzoend. Het volksbelang eischt om verschillende redenen — wij zagen het reeds in de Inleiding — dringend het behoud van een matigen wildstand Terwijl nu het individueele belang bij de andere stelsels zoo mogelijk eene algemeene dooding van het wild vordert, wordt het daarentegen onder de werking van het complexen-stelsel in dezelfde banen geleid als het volksbelang. De grondeigenaar toch wordt geldelijk bij de jacht op zijn grond geïnteresseerd en daarom ligt het voor de hand, dat ook hij eene bescherming van den wildstand verlangt.

Sluiten