Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ENGELAND.

Factory and Workshop Act 1901.

T Gezondheid en DEEL I. Veiligheid.

Sectie 3.

Waar een werkplaats of werkhuis, geen huisindustriëele werkplaats zijnde, overdag gebruikt wordt als werkplaats en 's nachts als slaapvertrek, kan de Minister bij bijzonder besluit de verhouding van kubieke voet ruimte, voorgeschreven in deze sectie, wijzigen, en in de plaats daarvoor stellen hoogere cijfers en daarop is dan deze sectie van toepassing, als gewijzigd door het besluit.

Ter uitvoering hiervan is het volgende voorschrift

gegeven :

Voorschrift van den Secretaris van Staat van 1 Januari 1902 tot wijziging van de verhouding van kubieke voet ruimte in werkplaatsen, die als slaapvertrek gebruikt worden.

Krachtens de mij bij de Factory and Workshop Act van 1901, Sectie 3, subsectie 3 verleende bevoegdheid, verklaar ik, dat waar een werkplaats, geen huisindustritele werkplaats zijnde, overdag tot werkplaats en 's nachts tot slaapvertrek dient, de in genoemde sectie, onder sectie I voorgeschreven kubieke voet ruimte gewijzigd worde door 250 te vervangen door 400 en voor de toepassing dér wet betrekking hebbend op de volksgezondheid zulk een werkplaats geacht zal worden dan overbevolkt te zijn en gevaarlijk en schadelijk voor de gezondheid der aldaar werkzame personen, wanneer

Sluiten