is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetgeving betreffende de huisindustrie in het buitenland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c. jeugdige personen moeten voor het gebruiken der maaltijden een rusttijd hebben van minstens 4^ uur, des Zaterdags van minstens 2\ uur ; en

d. de arbeid voor kinderen zal dagelijks beginnen, hetzij 's morgens om 6 uur en eindigen 1 uur des namiddags, of 1 uur 's namiddags beginnen en 8 uur des avonds eindigen, en des Zaterdags om 4 uur des namiddags; in verband met de bepalingen dezer wet aangaande het onderwijs, wordt zulk een kind beschouwd, naar gelang van omstandigheden, hetzij als morgenploeg of als middagploeg te werken, en

e. een kind mag niet langer dan in twee perioden van 7 achtereenvolgende dagen vóór 1 uur des namiddags arbeid verrichten, noch na dat uur gedurende 2x7 achtereenvolgende dagen werken ; een kind mag des Zaterdags niet vóór 1 uur arbeid verrichten, in eenige week, wanneer het op een anderen dag in die week vóór dien tijd werkzaam was, noch na dat uur, wanneer op eenigen anderen dag van diezelfde week het na dat uur werkzaam geweest is ; en

/. een kind mag niet langer dan 5 uur achtereen werken zonder een half uur minstens voor het gebruiken van een maaltijd.

2. De verplichting tot het maken van aanteekeningen en rapporten bij het te werk stellen vaneen vrouw, jeugdige persoon of kind, overeenkomstig een uitzondering, zal niet van toepassing zijn dan voor zoover zulks van tijd tot tijd door den Ministèr zal worden voorgeschreven.

3. De voorschriften dezer wet betreffende de bewijzen van lichamelijke geschiktheid zijn op een huisindustriëele fabriek van toepassing, alsof het een werkplaats en geen fabriek ware.

4. De volgende voorschriften zijn niet van toepassing op een huisindustriëele fabriek of werkplaats, te weten :

a. aangaande het gelijktijdig plaats hebben der