Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het vervaardigen van netten, uitgezonderd ijzeren netten ;

het vervaardigen van tenten ,

het vervaardigen en herstellen van zakken ; het overtrekken van tennisballen en raketten , het vervaardigen van papieren zakken ,

het geheel of gedeeltelijk vervaardigen van doozen of andere tot berging bestemde artikelen of onderdeden hiervan van papier, carton, spanen of ander overeenkomstig materiaal ;

het vervaardigen van borstels ,

het erwten-lezen ;

het uitzoeken van veeren ;

het op carton bevestigen, in doozen pakken en verder verpakken van knoopen, haken en oogen, spelden en haarspelden ;

het vervaardigen van opgevuld speelgoed , het vervaardigen van manden, en andere werkzaamheden, in verband met de bovengenoemde.

2 De lijsten der huisarbeiders, die krachtens sectie 107' moeten worden gehouden en de afschriften ervan, moeten ingericht worden in den vorm en op de wijze en met de bijzonderheden, als in de bijlage dezer wet is

voorgeschreven.

3. Dit voorschrift kan worden aangehaald onder den titel ,.Voorschrift op de huisindustrie van 23 Mei 1907.

4. Het voorschrift van 15 Augustus 1905 wordt hiermede ingetrokken.

Lijst der huisarbeiders.

Een duidelijke lijst van de huisarbeiders werkzaam

in de volgende soorten van werk.

(Volgt de geheele lijst voor de secties 10■jen 108.Zie

p. 9—10.;

Sluiten