Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEEL, VII. Bepaling van den arbeid en het stukloon.

In Sectie 116 worden omtrent stukloon in textielfabrieken eenige bepalingen gegeven.

Sub. 5 wordt buitendien bepaald: De Secretaris van Staat zal — na een rapport van den inspecteur zich overtuigd te hebben, dat de bepalingen van deze sectie toegepast kunnen worden op andere fabrieken, dan die tot de textielnijverheid behooren, of op eenige groep werkplaatsen — bij bijzonder voorschrift als hij zulks nuttig oordeelt de bepalingen van deze sectie op deze soort ondernemingen toepasselijk verklaren met die wijzigingen, die hij noodig zal oordeelen om deze te kunnen doen aanpassen op de omstandigheden. Hij is eveneens bevoegd door een gelijk voorschrift met de wijzigingen, die hij noodig oordeelt met het oog op de omstandigheden, deze bepalingen toepasselij k te verklaren op bepaalde groepen van personen ; hij is bevoegd voor te schrijven, dat lijsten worden gehouden betrekkelijk deze personen, overeenkomstig de bepalingen van deze wet betrekkelijk de huisarbeiders en de werkgevers van dezen.

Uit krachten van deze bepaling zijn de volgende voorschriften van den Secretaris van Staat gegeven, welke 1 Januari 1909 nog van kracht waren.

Voorschrift van 14 Juli 1902 aangaande het vervaardigen van sloten, grendels en sleutels. No. 560.

Krachtens Sectie 116 van de Factory and Workshop act van 1901 geef ik hierbij het volgende vo nschrift:

De bepalingen van genoemde sectie zullen van toepassing zijn, in aanmerking genomen de hier onder aan te geven wijzigingen, op fabrieken en werkplaatsen, waar plaats vindt het vervaardigen van sloten, grendels en sleutels en op de huisarbeiders, werkzaam bij het vervaardigen van sloten, grendels en sleutels en de werk-

Sluiten