Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

openbaar te maken, is strafbaar met een boete van ten hoogste 10 pond sterling.

4. Indien iemand met het doel van een fabrieksgeheim kennis te krijgen of dit openbaar te maken, aandringt bij een persoon, aldus werkzaam of dezen ertoe brengt dergelijke inlichtingen te onthullen of met dat doel zulk een persoon betaalt of beloont of maakt, dat zulk een persoon betaald of beloond wordt voor het onthullen van dergelijke inlichtingen, dan is hij strafbaar met een boete van ten hoogste 10 pond sterling.

In dit besluit beteekent de uitdrukking huisarbeider eenig persoon, die in het bedrijf van een fabriek of werkplaats buiten die fabriek of werkplaats werk verricht, hetzij direct voor den ondernemer of voor eenigen door dezen aangestelden tusschenpersoon en evenzoo ieder persoon, werkzaam voor den ondernemer van eenige inrichting, welke ook, vanwaar werk uitgegeven wordt of voor een tusschenpersoon door dezen aangesteld.

Het besluit, gedagteekend van 20 Augustus 1897, is hierbij ingetrokken.

Dit besluit zal van kracht worden 1 Augustus 1902.

Voorschrift1) dd. 14 Juli 1902 No. 561 voor het vervaardigen van ijzeren en stalen kabels, kettingen, ankers, kleine ankers, wagentuig, met inbegrip van schijven, ringen, lussen, tuig-gespen, soort van gebit (mullinbits) haken en oogen van allerlei aard, waarbij ingetrokken wordt een besluit van 10 Aug. 1897, van kracht geworden 1 Augustus 1902.

Idem dd. 5 Januari 1903 n° 2, voor het engros vervaardigen van artikelen voor kleeding, waarbij inge-

i) De thans volgende voorschriften zijn vrijwel woordelijk gelijk, derhalve worden alleen afwijkingen medegedeeld.

Sluiten