Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgens de bepalingen van een wet van 2 Juli 1879 is de regeering bevoegd maatregelen voor te schrijven, geschikt om de gezondheid in werkplaatsen of bij den arbeid of de veiligheid der arbeiders te verzekeren in industriëele of commerciëele ondernemingen, waarvan de uitoefening gevaar oplevert zelfs als deze niet als gevaarlijk, ongezond of hinderlijk zijn gerangschikt. Deze maatregelen kunnen zoowel den arbeider als daartoe termen zijn, als den werkgevers of ondernemers opgelegd worden — echter zijn uitgezonderd die ondernemingen, waar de patroon uitsluitend werkt met de bij hem inwonende -familieleden of met zijn dienstbode of

huisgenooten. (art. 1).

Hier ook zou een deel van datgene, wat tot de huisindustrie gerekend wordt, geregeld kunnen worden. Inderdaad echter zijn geen maatregelen vastgesteld. Samengevat is dan de toestand de volgende . Wat betreft den arbeid van vrouwen, jongelieden en kinderen, een weinig ingrijpende regeling, waarvan de toepassing nauwelijks wordt gecontroleerd en die buitendien slechts treft de huisindustrie, waarin ten minste

één vreemde medewerkt.

Wat betreft de gezondheid en de veiligheid niets

bijzonders."

Na dit bericht is in België geen nadere regeling getroffen.

Sluiten