Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

industrie van 12 Juni 1893, gewijzigd 11 Juli 1903.

Op de huisindustriëele bedrijven van weven en spoelen (tisseret bobiner) is de wet van 7 Maart 1850 van toepassing, die liet houden van loonboeken voorschrijft, waarin fabrikanten, commissionnairs en tussehenpersonen (intermédiaires) den omvang, de soort en de belooning van het werk aanteekenen moeten. De bepalingen van deze wet zijn door de wet van 21 Juli 1856 uitgebreid tot het afwerken van fluweel, de ververij, wasscherij en de afwerking van stoffen.

Den 2 April 1909 is een wetsontwerp bij de Chambre des Députés ingediend door de leden de Mun c.s. strekkende tot het vormen van bedrijfscommissiën ter bepaling van minimumloonen voor de huisindustriearbeiders (zie Bulletin 1909. VIII S. 184).

Sluiten