is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetgeving betreffende de huisindustrie in het buitenland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OOSTENRIJK.

In Oostenrijk valt de huisindustrie niet onder de bepalingen van de Gewerbeordnung: volgens § i sub. 3 Gewerbeordnung van 1883 is de geheele huisindustrie van de elassificeering der bedrijven uitgezonderd.

Een Erlass des Handels-Ministeriums vom 16 September 1883 geeft van huisindustrie de volgende definitie:

,,In het algemeen zijn als huisindustrie die op productie gerichte bedrijfsverrichtingen aan te merken, die volgens plaatselijk gebruik door personen, in hun woning, hetzij als lioofd-, hetzij als nevenbedrijf gedaan worden, met dien verstande echter, dat zij deze niet alleen te verrichten hebben, geen hulpkrachten in dienst hebben, doch de huisgenooten van hun eigen gezin doen medewerken (zie Reichsarbeitsblatt 1906. JahrganglY.

110 4- S. 334)- .

Hiertegenover zij gesteld de opmerking van Dr. Michael Hainisch in zijn rapport: Die Heimarbeit, Bericht erstattet der InternationalenVereiniguug fürgesetzlichen Arbeiterscliutz 1) (zie p. 22/23) dat 111 andere wetten als b.v. het Krankenkassengesetz en het Personal-.te„ergesetz het begrip huisindustrie anders en even onvolledig wordt omschreven.

Dr. Michael Hainisch zegt zelf in zijn Yorbemerkung: ,,een bijzondere wetgeving ter bescherming der huis iudustriëele arbeiders ontbreekt in Oostenrijk (in de in den Rijksraad vertegenwoordigde Konink ijken en landen)".

Alleen zij hier gewezen op een en ander, dat een kijk geeft op het vraagstuk der wettelijke regeling voor de huisindustrie-arbeiders in Oostenrijk.

1) Schriften der Oesterreichischen Gesellschaft für gesetzlichen Arbeiterscliutz Heft X.