Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der arbeidswetgeving geldend, gevolg van de Gewerbeordnung van 1859 en de novelle van het jaar 1883, waarover Dr. Hainisch zich aldus uitlaat 1).

„De Gewerbeordnung van 1859 was alhoewel in den tijd der politieke reactie ontstaan, in den geest der liberaal-economische opvattingen van dien tijd. In het jaar 1883 kwam de Gewerbenovelle, die hoewel formeel zich aansluitend aan de oude wet, toch een volledige breuk met de grondbeginselen van het economische liberalisme beteekent.

De hervorming geschiedde in het teeken van de middenstandsbeweging. Het oude handwerk verdrongen, en uit zijn voegen gerukt, een proces,dat in de 6oer en 70er jaren bijzonder snel voortging, moest gesteund worden en zoo mogelijk zijn oud gebied behouden. Daartoe scheen het middel de invoering van een bevoegdheidsbewijs (Befahigungsnachweis) en de vorming van gedwongen bedrijfsorganisaties.

Het bedrijf is in Oostenrijk nu in drie categoriëen gescheiden: de geconcessionneerde, de vrije en de handwerksbedrij ven.''

Dr. Hainisch bespreekt vervolgens uitvoerig de moeilijkheid een wettelijke regeling in de huisindustrie tot stand te doen komen in overeenstemming met de geldende regeling volgens de Gewerbeordnung.

') p. 21/22.

Sluiten