Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vereenigde Staten van Noord-Amerika.

Inleiding.

De enkele hier volgende opmerkingen over het karakter der huis-industrie in Noord-Amerika ontleenen wij aan : „Die Hausindustrie und ihre gesetzliche Einschrankung in den Vereinigten Staaten vou Nordamerika von Dora Landé" x).

In vele staten der Unie komt weliswaar huisvlijt voor, die zich door de bemoeiingen van philantropische en kerkelijke vereenigingen in de richting van huisindustrie ontwikkelt, maar grooten omvang heeft deze vorm niet gekregen. Niet noemenswaard zijn verder ook de huisindustrieën op het platte land en in het gebergte, zooals w ij die in Europa kennen, die, hoewel de productiemethode verouderd is, toch nog naast de fabrieken blijven bestaan.

Iu het algemeen bestaat in de Vereenigde Staten slechts de moderne huisindustrie der groote steden. In ongeveer 30 staten komt deze voor, vnl. in de centra van New-York, Pennsylvania, Maryland, Ohio, Illinois en Missouri.

De huisindustrie in deze staten bepaalt zich vrijwel alleen tot de kleedingindustrie, zoowel voor confectieals voor maatwerk.

Ingewikkeld is het vraagstuk der huisindustrie in de Vereenigde Staten, vooral doordat het ten nauwste samenhangt met de economische structuur der Europeesche staten. Immers het grootste aantal der huisarbeiders bestaat uit immigranten. Bovendien stuit de verbetering der toestanden van deze immigranten

') Beitrag in: Arbeiterinnensehutz und Heimarbeit von Dr. R. Wilbrandt. igoö *

Sluiten