Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op de grootste moeilijkheden, door de reusachtige resen e van totaal verarmde en daardoor zeer goedkoope arbeidskrachten. . .

Opvallend in de Amerikaansche wetgeving is,

veel meer de kooper, in het algemeen het publiek, beschermd wordt dan de arbeider. Speciale Ivoorschriften omtrent minimumloonen bestaan in Ameri ta dan ook niet. 2)

2) Landé-Wilbrandt p. 143—J44. r57■

Sluiten