Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangaande het niet voldoen aan bevelen, of overtredingen, welke het bestaan van onhygiënische toestanden in zulk een huis aantoonen is de commissaris van arbeid bevoegd, zonder het gebouw te inspecteeren zulk een aanvraag om een vergunning af te wijzen en bij de weigering te volharden, totdat de registers van gezegde commissie of andere plaatselijke autoriteit aantoonen, dat gezegde huurkazerne vrij is van infectie- besmettelijke of overerfelijke ziekte en van alle onhygiënische toestanden.

Vóórdat evenwel vergunning wordt verInspectie. leend, moet het gebouw, waarvoor de

vergunning gevraagd wordt, geinspecteerd worden door den commissaris van arbeid en een verklaring moet door hem worden gedeponeerd ter algemeene inzage, behelzend, dat de registers van de plaatselijke gezondheids-commissie of andere bevoegde autoriteit belast met de sanitaire inspectie van zulke huizen , aantoonen, dat geen infectie-, besmettelijke of overerfelijke ziekte noch eenige onhvgienische toestanden in gezegd huis voorkomen ; zulk een verklaring moet met inkt gedateerd en onderteekend worden met den vollen naam van den daarvoor verantwoordelijken beambte. Een gelijke verklaring, gelijkelijk onderteekend, de resultaten aantoonend van de inspectie van gezegd gebouw moet ook worden gedeponeerd op het bureau van den commissaris van arbeid, alvorens eenige vergunning wordt verleend. Indien de commissaris van arbeid bevestigt, dat zulk gebouw vrij is van infectie-, besmettelijke of overerfelijke ziekte, dat er geen defecten zijn in de afvoerbuizen, die het toetreden van rioollucht zouden mogelijk maken, dat zulk gebouw in een zindelijke en goede hygienische toestand verkeert en dat de artikelen in deze section omschreven te vervaardigen zijn onder zindelijke en voor de gezondheid onschadelijke verhoudingen, moet hij een vergunning

Sluiten