Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verleenen het gebruik van zulk een gebouw veroorloovend met het doel zulke artikelen te vervaardigen, veranderen, herstellen of af te werken. Zulk een vergunning moet omlijst worden, — welke lijst door den commissaris van arbeid verstrekt wordt tegen ontvangst van een dollar, waarvoor een kwitantie moet worden gegeven, — en moet door den eigenaar op een zichtbare plaats in de vestibule van de benedenverdieping van het gebouw, waarop het betrekking heeft, worden opgehangen.

Deze kan door den comIntrekking der vergunning, missaris van arbeid worden ingetrokken indien de gezondheid van het algemeen of van hen, die in dat huis werkzaam zijn, het vordert of indien de eigenaar van gezegde huurkazerne of zijn behoorlijk gemachtigde agent nalatig is te voldoen aan de bevelen van den commissaris

van arbeid binnen 10 dagen na ontvangst van zulke bevelen, of indien blijkt, dat het gebouw, waarop de vergunningbetrekking heeft niet in een voor de gezondheid onschadelijke en behoorlijk hygienische toestand verkeert. In elk geval waarin een vergunning wordt ingetrokken of geweigerd door den commissaris van arbeid, moeten de redenen daartoe in een schriftelijke verklaring worden neergelegd en de op zulk een herroeping of weigering betrekkelijke stukken moeten zijn ter algemeene inzage. Wanneer een vergunning wordt ingetrokken, moet, alvorens zulk een huurkazerne opnieuw gebruikt kan worden ter zake als in deze section omschreven, een nieuwe vergunning worden verkregen, alsof van te voren geen vergunning had bestaan. Iedere huurkazerne en al de deelen daarvan, waarin een der artikelen in deze section genoemd worden vervaardigd, veranderd, hersteld of afgewerkt, moet in een zindelijke en hygienische toestand gehouden worden en is onderworpen aan de inspectie en het onderzoek van den commissaris van

Sluiten