Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

arbeid 0111 vast te stellen of gezegde kleedingstukken of artikelen of eenig deel of deelen daarvan zindelijk zijn en vrij van ongedierte en geen gevaar opleverend voor infectie of besmetting.

Niet minder dan eens per Halfjaarlijksche inspectie, halfjaar moet elke huurkazerne met een vergunning door den commissaris van arbeid geïnspecteerd worden om zich te vergewissen van de hygienische toestand ervan. De inspectie moet omvatten alle deelen van zulk huis en het afvoerbuizenstelsel. Alvorens de inspectie te houden is de commissaris van arbeid bevoegd de registers te raadplegen van de plaatselijke commissie belast met de sanitaire inspectie van huurkazernes om zich te vergewissen van het aantal bevelen door zulk een commissie uitgevaardigd met betrekking tot gezegde huurkazerne sinds de laatste inspectie van zulk gebouw door den commissaris van arbeid gehouden was. Telkens wanneer de commissaris van arbeid eenige onhygiënische toestand vindt in een huurkazerne, waarvoor een \ergunning als in deze section voorgeschreven, is afgegeven moet hij dadelijk een bevel aan den eigenaar ervan uitvaardigen, hem voorschrijvend onverwijld in dien toestand te voorzien. Telkens wanneer de commissaris van arbeid bevindt, dat een der artikelen in deze section omschreven zijn vervaardigd, veranderd, hersteld of afgewerkt of waaraan men bezig is te werken in een kamer (room) of woning (apartment) van een huurkazerne en zulk een kamer of woning in een vuile toestand is. moet hij de huurders daarvan kennis geven onmiddellijk de kamer schoon te maken en die ten allen tijde in een zindelijke toestand te houden. Wanneer de commissaris van arbeid bevindt, dat zulk een kamer of woning gewoonlijk in vuile toestand verkeert is hij bevoegd, indien hij dat noodig oordeelt, aan de ingangsdeur van zulke woning een plakkaat te laten aanslaan,

Sluiten