is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetgeving betreffende de huisindustrie in het buitenland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat de aandacht vestigt op zulke feiten en dat verbiedt het daarin vervaardigen, veranderen, herstellen of afwerken van gezegde artikelen. Niemand behalve de commissaris van arbeid mag eenig aldus aangeslagen plakkaat verwijderen of schenden.

Geen van de in deze section

Besmettelijke ziekten, omschreven artikelen mag vervaardigd, veranderd, hersteld of afgewerkt worden in een kamer of woning van een huurkazerne, wanneer in zulke kamer of woning zich een geval voordoet of heeft voorgedaan van een infectie besmettelijke of overerfelijke ziekte, totdat de plaatselijke gezondheidscommissie den commissaris van arbeid bericht stuurt, dat de ziekte is geëindigd en dat gezegde kamer of woning behoorlijk is ontsmet, indien ontsmetting na zulk een ziekte wordt gevorderd door de plaatselij ke verordeningen of door de voorschriften (rules or regulations) van zulk een commissie.

Geen van de in deze section omschreven Kelder, artikelen mag vervaardigd, veranderd, hersteld

of afgewerkt worden in een deel van een . kelder of beneden-verdieping van een huurkazerne, die voor meer dan de helft van zijn hoogte ligt beneden de waterpaslijn van het er buiten zijnde of eraan grenzende trottoir of stuk grond.

Niemand mag huren, in

Verbod voor den ondernemer, dienst hebben of met

iemand een contract

sluiten om te vervaardigen, veranderen, herstellen of af te werken een van de artikelen in deze section genoemd, in een kamer of woning in eenige huurkazerne, die niet daartoe een vergunning heeft, op boven beschreven wijze afgegeven.

Geen van de in deze section omschre-

Luchtruimte enz. ven artikelen mag vervaardigd, veranderd, hersteld, of afgewerkt wor-