Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den in een kamer of woning van een huurkazerne, ten eerste, tenzij gezegde kamer of woning goed verlicht en geventileerd is en minstens 500 kubieke voet lucht bevat voor ieder der daarin werkzame personen,

ten tweede door iemand Uitsluiting van niet-Ieden der anders dan de leden familie — Uitzondering daarop van de erin wonende

familie ; met deze uitzondering, dat in huurkazernes met een vergunning, personen, die niet behooren tot de leden van de erin wonende familie werkzaam mogen zijn in woningen op de beneden of eerste verdieping, alleen gebruikt als werkplaatsen voor naaisters, die uitsluitend werken direct voor particulieren 4), mits bovendien het totaal aantal personen daarin werkzaam niet grooter is dan één op elke 1000 kubieke voet lucht en daarin geen kinderen beneden 14 jaar huizen (live) of werken.

Voordat eenige zulke kamer of Speciale vergunning, woning gebruikt kan worden moet een speciale vergunning daarvoor worden afgegeven door den commissaris van arbeid, waarvan een afschrift moet worden ingeschreven in zijn registers ter algemeene inzage met een opgave van de redenen, die ertoe geleid hebben.

Niets van hetgeen in deze section vervat Vrijstellingen, is mag eenig persoon of familie beletten een kleermaker of naaister bij zich in dienst te hebben met het doel eenig kleedingstuk te maken, veranderen, herstellen of af te werken voor het eigen gebruik van zulk een persoon of familie. Evenmin is deze section toepasselijk op een huis, indien

A) Het Annuaire X 1906 p. 148 geeft de in de wettekst staande woordMi: ,,apartments.... used onlv for shops of dressmakers who deal solely in the custom trade direct to the consumer", naar onze ineening onjuist, weer inet: ,,des magasins de robes et de confections vendant directement aux clients."

Sluiten