Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet eenige werk, dat daarin gedaan wordt met betrekking tot de artikelen, verricht wordt in een werkplaats op de benedenverdieping met een aparte straatingang, en die niet in verbinding staat met kamers, waarin gehuisd wordt (living rooms), van het overige deel van het gebouw geheel afgesloten is door scheidsmuren zonder openingen van welken aard ook en niet gebruikt wordt om te slapen of het eten te bereiden.

Sect. 101. 5) (gewijzigd Register van huisarbeiders, bij Chapter 550, Acts of

1904). Zij, die een contract sluiten voor het vervaardigen, veranderen, herstellen of afwerken van een der artikelen vermeld in section 100 van deze wet (act) of die grondstoffen uitgeven, waarvan die artikelen of eenig deel ervan moeten vervaardigd, veranderd, hersteld of afgewerkt worden, moeten een register houden van de namen en adressen, duidelijk in het Engelsch geschreven, van hen aan wie zulke artikelen of grondstoffen gegeven zijn om zoo vervaardigd, veranderd, hersteld of afgewerkt te worden , of met wie zij voor die werkzaamheden een contract hebben gesloten. Het is de plicht van allen, die een contract sluiten voor het vervaardigen, veranderen, herstellen of afwerken van een der artikelen, omschreven in section 100 van deze wet, of die grondstoffen uitgeven, waarvan die artikelen of eenig deel ervan moeten vervaardigd, veranderd, hersteld of afgewerkt worden, alvorens tot de uitgifte over te gaan, zich aan het bureau van den commissaris van arbeid te vergewissen of de huurkazerne, waarin zulke artikelen moeten vervaardigd, veranderd, hersteld of afgewerkt worden een vergunning heeft als in deze wet voorgeschreven en eveneens zich te vergewissen bij de plaatselijke gezondheidscommissie omtrent de namen en adressen

5) Sect. 101. Annuaire I 1897 p. 363, III 1899 p. 540. VIII 1904 p. 170.

Sluiten