Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van alle personen, die op dat oogenblik lijden aan een infectie-, besmettelijke of overerfelijke ziekte en die in huurkazernes wonen. Geen van gezegde artikelen, noch eenige grondstoffen, waarvan zij of eenig deel ervan moeten worden vervaardigd , veranderd, hersteld of afgewerkt, mag uitgegeven of gezonden worden aan iemand, wonend in een huurkazerne-zonder-vergunning, als in deze wet voorgeschreven of aan iemand wonend in een kamer of woning, waarin een infectie-, besmettelijkeof overerfelijke ziekte heerscht. Het register in deze section vermeld, is onderworpen aan de inspectie van den commissaris van arbeid en op zijn verzoek moet daarvan een afschrift verstrekt worden, evenals zulke andere inlichtingen als hij mocht verlangen.

Sect. 102. 6) (gewijzigd Artikelen, die niet verkocht bij Chapter 275, Acts of mogen worden — Etiket. 1906). Artikelen, vervaardigd, veranderd, hersteld of afgewerkt op een wijze, strijdig met de voorschriften van section 100 van dit chapter, mogen door niemand verkocht of ten verkoop ten toon gesteld worden. De commissaris van arbeid is bevoegd aan elk zoodanig artikel, dat bevonden wordt op onwettige wijze vervaardigd, veranderd, hersteld of afgewerkt te zijn, op zichtbare wijze een etiket te bevestigen met de woorden : in huis vervaardigd (tenement made) gedrukt met klein mediaan hoofdletters op een kaart niet kleiner dan 4 inches in de lengte, of zulk artikel in beslag te nemen en te houden, totdat het op kosten van den eigenaar gedesinfecteerd of gereinigd is. De commissaris van arbeid moet hem, die door degene, die in het bezit is van gezegd artikel, is aangewezen als de eigenaar, kennis gegeven, dat hij er een etiket aan bevestigd heeft of het in beslag genomen heeft. Niemand, behalve de

«) Section 102. Annuaire I 1897 P- 363, III 1899 p. 540

Sluiten