Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

commissaris van arbeid mag eenige op dusdanige wijze bevestigde kaart of etiket verwijderen of schenden. Tenzij de eigenaar of hij, die gerechtigd is tot het bezit van eenig aldus in beslag genomen artikel zorgt voor het desinfecteeren of reinigen daarvan binnen een maand, kan het na verloop van dien tijd vernietigd worden.

Sect. 103.7) (gewijzigd bij Chapter Besmette artikelen. 550, Acts of 1904). Indien

de commissaris van arbeid aanwijzingen vindt, dat in een werkplaats of in een kamer of woning in een huurkazerne of woonhuis (tenement house or dwelling house), waarin een der artikelen genoemd in section 100 van dit chapter vervaardigd, veranderd, hersteld of afgewerkt zijn of waaraan men bezig is te werken, een ziekte heersclit, moet hij aan zulke artikelen het etiket in de vorige section voorgeschreven, bevestigen en daarvan onmiddellijk rapport maken aan de plaatselijke gezondheidscommissie, die zulke artikelen moet desinfecteeren, indien dat noodig is, en daarna het etiket verwijderen. Indien de commissaris van arbeid bevindt, dat infectieof besmettelijke ziekten heerschen in een werkplaats, kamer of woning van een huurkazerne of woonhuis, waarin een der artikelen omschreven in section 100 van dit chapter worden vervaardigd, veranderd, hersteld of afgewerkt, of dat artikelen daarin vervaardigd of waaraan men bezig is te werken, besmet zijn of dat goederen, daarin gebruikt ongeschikt zijn voor gebruik, moet hij daarvan rapport maken aan de plaatselijke gezondheidscommissie. De plaatselijke gezondheidscommissie in iedere stad (city, town) of dorp, moet telkens, wanneer er eenige infectie-, besmettelijke of overerfelijke ziekte heerscht in een huurkazerne een inspectie

') Section 103. Annuaire III 1899 p. 540, VIII1904 p. 171.

Sluiten