Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van zulke huurkazerne doen instellen, welke binnen 48 uur gehouden moet worden. Indien wordt bevonden, dat een der artikelen omschreven in section 100 van deze wet is vervaardigd, veranderd, hersteld of afgewerkt of waaraan men bezig is te werken, ineen woning, waarin zulke ziekte heerscht, moet zulk een commissie zulke voorschriften uitvaardigen als de openbare gezondheid vordert en moet van zulke feiten onmiddellijk rapport maken aan den commissaris van arbeid, zulke verdere inlichtingen verstrekkend als hij mocht verlangen. Zulke commissie is bevoegd elk zoodanig geïnfecteerd artikel of artikelen, vervaardigd of waaraan men bezig is te werken onder onzindelijke of onhygiënische verhoudingen, verbeurd te verklaren en te vernietigen. De plaatselijke gezondheidscommissie of andere bevoegde autoriteit belast met de sanitaire inspectie van zulke huizen, in elke stad of dorp, moet, wanneer daarom gevraagd wordt door den commissaris van arbeid, afschriften verstrekken van haar registers, wat betreft het bestaan van infectie-, besmettelijke of overerfelijke ziekten of van onhygiënische toestanden in gezegde huizen ; en moet zulke andere inlichtingen verstrekken als noodzakelijk kunnen zijn om den commissaris van arbeid in staat te stellen de voorschriften van deze wet ten uitvoer te leggen.

Sect. 104. fc). Telkens, wanInspectie van goederen in neer aan den fabrieksinandere Staten gemaakt. specteur er rapport van

gemaakt is, dat een van de artikelen genoemd in section 100 van dit chapter worden ingescheept naar deze Staat, die van te voren geheel of ten deele vervaardigd zijn onder onzindelijke, onhygiënische of voor de gezondheid schadelijke verhoudingen moet gezegde inspecteur gezegde artikelen en de ver-

8) Section 104. Annuaire III 1899 p. 540.

Sluiten