Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houdingen, waaronder zij vervaardigd zijn, onderzoeken, en indien bij zulk een onderzoek bevonden wordt, dat gezegde goederen of eenig deel ervan niet vrij zijn van ongedierte of vervaardigd zijn in daartoe ongeschikte ruimten of onder onhygiënische verhoudingen, moet hij er onverwijld de hierboven beschreven kaart of etiket aan bevestigen en daarvan rapport maken aan de plaatselijke gezondheidscommissie, welke commissie daarop zulk voorschrift of zulke voorschriften moet geven als de veiligheid van het algemeen vordert.

Sect. 105. 9) (gewijzigd bij Aansprakelijkheid van Chapter 550, Acts of 1904). den huiseigenaar. De eigenaar of agent van een huurkazerne of woonhuis mag niet toestaan, dat het gebruikt wordt voor het vervaardigen, veranderen, herstellen of afwerken van een der artikelen, vermeld in dit artikel (article) op een wijze, strijdig met de voorschriften daarvan. Indien een kamer of woning in zulk een huurkazerne of woonhuis aldus op onwettige wijze wordt gebruikt, moet de commissaris van arbeid daarvan een kennisgeving beteekenen (serve) aan zulk een eigenaar of agent. Tenzij zulk een eigenaar of agent zulk een op onwettige wijze vervaardigen binnen 10 dagen 11a het beteekenen van zulke kennisgeving doet ophouden of binnen 15 dagen daarna maatregelen neemt en naar behooren doorzet tot het uitzetten van den gebruiker van een huurkazerne of woonhuis, die op onwettige wijze zulke artikelen daarin vervaardigt, herstelt, verandert of afwerkt, wordt hij schuldig geacht aan schending van dit artikel alsof hij in eigen persoon betrokken was bij zulk op onwettige wijze vervaardigen, herstellen, veranderen of afwerken. Het op onwettige wijze vervaardigen, herstellen, veranderen of afwerken van

») Section 105. Annuaire I 1897 p. 363, III 1899 p. 541, VIII 1904 p. 172.

Sluiten