Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

treden. Zulke bijzondere inspecteurs ontvangen geen salaris, maar de commissie is bevoegd hen hun redelijke en noodzakelijke uitgaven te betalen. Indien een gezondheidscommissie of zulk een inspecteur aanwijzingen \ indt dat infectie- of besmettelijke ziekten heerschen in eenige werkplaats, of dat de goederen daarin \ ervaardigd of waaraan men bezig is te werken besmet zijn, moet de commissie zulke voorschriften uitvaardigen als de openbare gezondheid vordert en zulke geïnfecteerde of besmette artikelen verbeurd verklaren en vernietigen en is bevoegd, indien het noodzakelijk is om de openbare gezondheid te beschermen, een door haar verleend verlof tot het vervaardigen van goederen in zulke werkplaatsen in te trekken.

Indien een gezondheidsInspectie van goederen in commissie of zulk een inandere Staten gemaakt. specteur ontdekt, dat eenige

zulke goederen naar deze

staat worden getransporteerd, die vervaardigd zijn, geheel of ten deele, onder onhygiënische verhoudingen, moet de commissie of inspecteur zulke goederen onderzoeken, en indien bevonden wordt, dat zij niet vrij zijn van ongedierte of dat zij gemaakt zijn in daartoe ongeschikte ruimten of onder onhygiënische verhoudingen, is de commissie bevoegd zulke voorschriften te geven als de openbare gezondheid vordert en zulke goederen verbeurd te verklaren en te % ernietigen.

O

Sluiten