Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ILLINOIS.

Hurd's revised Statutes — 1905 x).

Chapter 48.

Section 21. Geen kamer Productie in huurkazernes of kamers, woning of woen woonhuizen. ningen (room or rooms,

apartment or apartments), in eenige huurkazerne of woonhuis (teneinent or dweiling house), in gebruik om te eten of te slapen, mag gebruikt worden voor de vervaardiging, geheel of ten deele, van jassen, vesten, broeken, kniebroeken, overjassen, mantels, hemden, corsetten, beurzen, veeren, kunstbloemen of sigaren, behalve door hen, die uitsluitend behooren tot de leden van de erin wonende familie. Iedere dergelijke werkplaats moet zindelijk gehouden worden, en is onderworpen aan de voorschriften van deze wet (act.)

Hik der genoemde artikelen, Inspectie der goederen, gemaakt, veranderd, hersteld

of afgewerkt in eenige van zulke werkplaatsen is onderworpen aan een inspectie en onderzoek, zooals hierna voorgeschreven, om vast te stellen of gezegde artikelen of enkelen ervan of eenig onderdeel ervan, in zindelijke toestand zijn en vrij van ongedierte en geen gevaar opleverend voor infectie en besmetting. Ieder, die gebruikt of het toezicht heeft over een werkplaats als hierboven genoemd, moet binnen 14 dagen na het in werking treden dezer wet of na het tijdstip, waarop met werken begonnen is in een werkplaats als hierboven genoemd, de gezondheidscommissie

*) Section 21—23. Labor I.aws p. 340.

26—29. „ p. 340—341.

Sluiten