Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kennisgeven van de ligging van zulke werkplaats, de aard van het werk daar verricht en het aantal daarin werkzame personen.

Sect. 22. Indien de gezondheidsBesmettelijke ziekten, commissie van eenige stad of

gezegde Staatsinspecteur aanwijzingen vindt, dat in eenige werkplaats infectie- of besmettelijke ziekten heerschen of dat de goederen, daarin vervaardigd of waaraan men bezig is te werken, besmet zijn en indien gezegde commissie of inspecteur gezegde werkplaats in een onhygiënische toestand vindt, of de kleedingstukken en daarin gebruikte grondstoffen ongeschikt voor gebruik, moet gezegde commissie of inspecteur zulk voorschrift of zulke voorschriften uitvaardigen als de openbare gezondheid vordert en aan de gezondheidscommissie wordt hierbij opgedragen, geïnfecteerde en besmette artikelen verbeurd te verklaren en te vernietigen.

Sect. 23. Telkens, wanneer Invoer van huisindustriëele aan gezegde inspecteur of artikelen. aan de gezondheidscom¬

missie of aan een van hen gerapporteerd wordt, dat jassen, vesten, broeken, kniebroeken, overjassen, mantels, hemden, corsetten, beurzen, veeren, kunstbloemen of sigaren naar deze staat worden getransporteerd, die van te voren geheel of ten deele vervaardigd zijn onder onhygiënische verhoudingen, moet gezegde inspecteur of commissie gezegde goederen en de verhoudingen, waarin deze vervaardigd zijn onderzoeken, en indien bij dit onderzoek wordt bevonden, dat gezegde goederen, of enkelen ervan, niet vrij zijn van ongedierte, of gemaakt zijn in daartoe ongeschikte ruimten of onder onhygiënische verhoudingen, moet deze daarvan rapport maken aan de gezondheidscommissie (of den inspecteur), welke commissie of inspecteur daarop zulk voorschri ft of

Sluiten