Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zulke voorschriften moet geven als de openbare gezondheid vordert en de gezondheidscommissie wordt hierbij gemachtigd al zulke artikelen verbeurd te verklaren en te vernietigen.

Sect. 26. Ieder physiek perLijst van werkuren en soon, firma of corporatie, namen in het werkver- (corporation), agent of betrek van vrouwen en stuurder van een corporatie, kinderen. een vrouw in dienst hebbend

in eenige fabriek (manufacturing establishment, factory) of werkplaats, moet op eene zichtbare plaats in elke kamer waar zulke hulp wordt aangewend, een gedrukte kennisgeving ophangen en opgehangen houden met de vaststelling der uren voor eiken dag van de week, tusschen welke werk van zulke personen wordt gevorderd, en in elke kamer waar kinderen onder de 16 jaar werkzaam zijn, een lijst van hun namen, leeftijden en woonplaatsen.

Sect. 27. De woorden „manufacturing Definities. • establishment", „factory" of „workshop", waar ook in deze wet (act) gebruikt, moeten worden opgevat als te beteekenen, elke plaats, waar goederen of producten worden vervaardigd of hersteld, gereinigd of gesorteerd, geheel of ten deele, hetzij dit geschiedt volgens het koop-, hetzij volgens het loonsysteem (for sale or for wages). Wanneer een huis, kamer of ruimte gebruikt wordt ter zake van het verrichten van werkzaamheden — hetzij dit geschiedt volgens het koop-, hetzij volgens het loon-systeem — betreffende het maken, veranderen, herstellen of afwerken \ an jassen, vesten, broeken, kniebroeken, overjassen mantels, hemden, corsetten, beurzen, veeren, kunstbloemen of sigaren, of kleedingstukken van welken aard ook, bestemd om verkocht te worden, wordt het voor de toepassing van deze wet ter zake van inspectie beschouwd als een werkplaats.

Sluiten