Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En het is de plicht van ieder Lijst der werkplaatsen, physiek persoon, firma of corporatie een volledige lijst te houden van al zulke werkplaatsen, bij hem of haar in gebruik en zulke lijst moet ter inspectie worden overgelegd op verzoek van de gezondheidscommissie of een van de beambten daarvan, of van den Staatsinspecteur, den adjunct-inspecteur, of een van de beambten volgens deze wet aangesteld.

Sect. 28. Ieder physiek persoon, firma of Boete. corporatie, die nalatig is te voldoen aan eenig voorschrift van deze wet, wordt beschouwd als schuldig aan een misdrijf (misdemeanor) en wordt bij bewezen schuld gestraft met geldboete van ten minste 3 dollars en ten hoogste 100 dollars voor iedere overtreding.

Sect. 29. [Ten deele hanPlichten van de inspecteurs, delend over de inrichting

van het Department of Factory Inspection en de salarissen der ambtenaren, vindenwe ook de plichten der inspecteurs hierin omschreven. Speciaal toezicht op werkplaatsen van huisarbeiders wordt hun echter niet opgedragen.]

Sluiten